پروژه ها

در طول ۶ سال فعالیت انفرادی در حوزه اسکنرهای لیزری بیش از ۵۰ پروژه در زمینه های توپوگرافی ،میراث فرهنگی ، ازبیلت های ساختمانی و صنعتی و…. توسط دستگاه RIEGL z420i با برد بیش از ۱۰۰۰ متر و دقت ۵ میلیمتر و تراکم ۱۱۰۰۰ نقطه درثانیه انجام گرفته است که در لیست زیر تعدادی از آنها تا سال ۹۴ آمده است.

                                           لیست تعدادی از پروژه های توپوگرافی انجام شده

 

                                      لیست تعدادی از پروژه های ساختمانی انجام شده