تهیه ازبیلت های ساختمانی

اهمیت استفاده از اسکنر های لیزری
موقعیت، ابعاد و شکل هر اثر باستانی، اعم از کتیبه ها، مجسمه ها، ابنیه، مساجد و… که دارای بافت قدیمی هستند، انسان را ملزم به تحلیل و مستندسازی این موارد می کند؛ برای مثال دانستن اندازه و شکل یک عارضه توپوگرافی که در یک منظره باستانی واقع است، برای یک باستان شناس می تواند بسیار حائز اهمیت باشد. دانستن اینکه حکاکی روی یک سنگ با چه سرعتی فرسایش پیدا می کند برای یک زمین شناس و همینطور تغییر ظاهری ابنیه تاریخی برای یک معمار و باستان شناس بسیار مهم و ارزشمند می باشد. علاوه بر همه موارد بکارگیری ابزاری قدرتمند در تهیه سریع و دقیق نقشه های مناطق وسیع اعم از درون شهری و برون شهری یک نیاز همیشگی مهندسین نقشه بردار بوده است که لزوم ظهور تکنولوژی لیزر اسکنر را توجیه می نماید.

تهیه نقشه چون ساخت As-Built
در زمینه تهیه نقشه چون ساخت بایستی تمامی جزئیات را با دقت برداشت کنیم.

با استفاده از لیزر اسکنر می توان شبکه قابل تنظیم از نظر دانسیته نقاط ایجاد کرد که بیانگر شکل موجود ساختمان به همان صورتی که مشاهده می شود، می باشد .
امروزه لیزراسکنر نقش اساسی در اجرا، تخریب و بازسازی ایفا می کند. برای داشتن یک شمای کلی و همچنین ثبت اسنادی از خرابی ها و خسارات بجای مانده از سیل در کمترین زمان مدلی را با دقت کمتر از ۲۵ میلیمتر از منطقه کفایت می کند. اینگونه مدلها برای تخمین زمان بازسازی و میزان خسارات مالی وارده بکار می روند .

اگرچه برای مقاصد مهندسی بایستی دقت بیشتر به همراه جزئیات بیشتر اطلاعات هندسی فضایی در مورد شکل اجزاء مختلف درنظر گرفته شود، اطلاعات جمع آوری شده جهت بررسی ساختمان و یا شئ موردنظر از لحاظ هندسی در قالب اسناد مختلف در زمینه اجرایی و عملی نشان داده میشوند که اصطلاحا به آن نقشه چون ساخت  a s-builtمی گویند. در صورت انجام تغییراتی در تجهیزات نصب شده در ساختمان جهت تعمیر و نگهداری آنها که گه گاهی موردنیاز می باشد،
بایستی مدلی با جزئیات بیشتر و دقتی در حدود ۵ میلیمتر تهیه کنیم. از آنجایی که در اینگونه از پروژه ها از قبیل سیستم لوله کشی یک ساختمان در درون ساختمان می باشند لذا بهتر است از یک لیزراسکنر با دید پانوراما استفاده شود تا تمام لوله های زیر سقف نیز برداشت شوند .
برای تهیه نقشه های چون ساخت ضروری است که جزئیات برداشت شود و در زمانی کوتاه مدل سه بعدی توسط نرم افزار CAD ایجاد شود و با مدلی که از قبل موجود بوده است ترکیب شود. استفاده های زیادی می توان از مدل سه بعدی ساخته شده از CAD به عنوان نقشه چون ساخت برد. برای مثال هنگامی که آن را آماده می کنیم، می توانیم نمایشی فضایی از پروژه را مشاهده کنیم. بنابراین یک حقیقت مجازی در کامپیوتر ایجادشده و کاربردهای زیادی برای استفاده کنندگان فراهم می سازد .

از اینرو آنالیزها و اندازه گیری های پرهزینه برای کنترل کردن و نگهداری بناها و یا اشیاء که در فیلد انجام می شوند، جای خود را به آنالیزهای یک مدل سه بعدی بر روی صفحه نمایش کامپیوتر می دهند. روش استفاده از لیزراسکنر در تهیه نقشه های چون ساخت یک روش نوین در این زمینه بحساب می آیند که محاسن زیادی را در مقایسه با روش های دیگر در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد .

 

                   اسکنر لیزری ریگل z420i دماوند
                          ابر نقاط اسکنر لیزری ریگل از سازه بتنی 
                                   نقشه سه بعدی دقیق تهیه شده